Wróć

Młody ptak (Juv)

Kulik wielki

Numenius arquata

Rodzina Bekasowate Scolopacidae
Rząd Siewkowe Charadriiformes
Polski Tak
AERC A

Zobacz pióra

P-lotka, S-lotki i sterówki dorosłych ptaków (Ad M, Ad F)

S-lotki, barkówki i różne pokrywy skrzydłowe dorosłych ptaków (Ad M, Ad F)

P-lotki różnych osobników