Wróć

Samiec

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

Rodzina Łuszczakowate Fringillidae
Rząd Wróblowe Passeriformes
Polski Tak
AERC A

Zobacz pióra

Lotki dorosłej samicy (ad F)

Lotki młodego samca (juv M)

Sterówki ptaka młodego? (juv?)

Pióra różnych ptaków: S-lotka samicy (F), sterówki, lotki