Polecane źródła

Polecane źródła

Książki


  • Einhard Bezzel. Jakie to pióro? 2010, MULTICO Oficyna Wydawnicza
  • Marian Cieślak, Bolesław Dul. Pióra. Identyfikacja gatunków rzadkich. 2009, wyd. Natura Publishing House
  • Marian Cieślak. Pióra sów Europy. 2015, wyd. HR Services
  • Wilfried Hansen, Jürgen Synnatzschke. Die Steuerfedern der Vögel Mitteleuropas. 2015, wyd. World Feather Atlas Foundation

Strony internetowe