Dorosły ptak

Żuraw zwyczajny

Grus grus

Rząd: Żurawiowe (Gruiformes)

Rodzina: Żurawie (Gruidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: czarne, czarno-brązowe, z rozjaśnionymi (białawymi) nasadami obu chorągiewek. Pióra są ciemnoszare przy krawędziach chorągiewek wewnętrznych, w przypadku lotek z emarginacjami tylko w ich częściach dłoniowych. Stosiny czarne, dudki białawe lub szare. Palce długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-6

● Emarginacja wewnętrzna: P10-6

S-lotki: chorągiewki zewnętrzne czarne przy wierzchołkach, stopniowo przechodzące w kolor szary u nasad. Chorągiewki wewnętrzne szare, stopniowo przechodzące w jasnoszare u nasad, z czarnymi wierzchołkami, z reguły wyraźniej odgraniczonymi niż na chorągiewkach zewnętrznych. Czasami całe S-lotki czarne / ciemnoszare, jedynie z rozjaśnionymi nasadami. Wierzchołki chorągiewek zaokrąglone, bardziej wewnętrzne S-lotki mają wierzchołki zaostrzone, z kolei najbardziej wewnętrzne lotki są wydłużone, szpiczaste (tworzą charakterystyczny pióropusz u żurawia). Stosiny czarne, przechodzące w białawe dudki.

Sterówki: szare, chorągiewki zewnętrzne o trochę jaśniejszym odcieniu niż wewnętrzne (T1 o tym samym, jasnym odcieniu na obu chorągiewkach). Szerokie, czarne wierzchołki sterówek, granica czarnego i szarego rozmyta. Stosiny szare, czarne przy wierzchołkach, jaśniejące przy dudkach.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: pióra ptaków młodych są nieznacznie węższe, a w przypadku S-lotek i sterówek występuje łagodniejsze przejście z koloru czarnego do szarego.

Zdjęcia piór


 P-lotki
 S-lotki i dwie P-lotki (po prawej)
 Sterówki (dwa pióra z lewej), S-lotki i barkówka (druga od prawej)
 Od lewej: dwie barkówki, pokrywa podskrzydłowa, pokrywy II-rz.

Zdjęcia skrzydeł i ogonów