Dorosły samiec

Wróbel

Passer domesticus

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Wróble (Passeridae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: ciemnobrązowo-szare, z szarymi, rozmytymi krawędziami chorągiewek wewnętrznych. Płowo-ruda, wąska krawędź chorągiewek zewnętrznych, nieco rozszerza się przed emarginacjami, a w częściach palczastych lotek jej brak. Chorągiewka zewnętrzna u nasady rudawo zabarwiona. P9 z ciemną chorągiewką zewnętrzną. Stosiny ciemne. Palce dość krótkie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-7

● Emarginacja wewnętrzna: P10-7

S-lotki: ciemnobrązowo-szare, z szarymi, rozmytymi krawędziami chorągiewek wewnętrznych. Chorągiewki zewnętrzne z rudo-płowymi krawędziami, które rozszerzają się w kierunku wewnętrznych S-lotek. Najbardziej wewnętrzne lotki ciemniejsze przy wierzchołkach, szeroko, rudo-płowo obrzeżone na chorągiewkach zewnętrznych oraz przy wierzchołkach na chorągiewkach wewnętrznych. Stosiny ciemne.

Sterówki: ciemnobrązowo-szare, z wąskim rozjaśnieniem krawędzi chorągiewek wewnętrznych (lepiej widocznym przy nasadach piór). Chorągiewki zewnętrzne z wąskim, płowo-rudym obrzeżeniem, ciemniejącym w kierunku sterówek zewnętrznych. Na T1 wewnętrzna krawędź od połowy również płowo-ruda. Stosiny ciemne.

Dymorfizm płciowy: Na lotkach pierwszego rzędu zabarwienie u nasad chorągiewek zewnętrznych u samców ma odcień rudo-czerwonawy, a u samic bardziej płowy / płowo-rudy. Również odcień krawędzi chorągiewek zewnętrznych na wszystkich lotkach i sterówkach jest bardziej płowy u samic.

Dymorfizm wiekowy: Analogiczne pióra u ptaków młodych są krótsze o kilka mm od piór ptaków dorosłych. Oprócz wymiarów, różnią się też strukturą – pióra młodych są bardziej delikatne, „przezroczyste”; u dorosłych pióra są ciemniejsze i trochę mocniejszej konstrukcji. Lotki pierwszego rzędu u młodych mają płowe nasady chorągiewek zewnętrznych, a także płowe krawędzie chorągiewek zewnętrznych na wszystkich lotkach. Sterówki z blado-płowymi krawędziami chorągiewek zewnętrznych.

Zdjęcia piór


 P-lotki, młody ptak
 S-lotki, młody ptak
 Sterówki, młody ptak
 Sterówki, s-lotka i p-lotka ptaka młodego
 P-lotki ptaka dorosłego

Zdjęcia skrzydeł i ogonów