Uszatka

Asio otus

Rząd: Sowy (Strigiformes)

Rodzina: Puszczykowate (Strigidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: chorągiewki zewnętrzne oraz chorągiewki wewnętrzne wzdłuż stosin są ochrowe, stopniowo przechodzą (w pobliżu wierzchołków) w kolor jasnoszaro-brązowy. Chorągiewki wewnętrzne u nasad i wzdłuż krawędzi białe. Wyraźne, ciemnobrązowe prążkowanie obu chorągiewek. Prążki są dość wąskie na wewnętrznych P-lotkach i szerokie na zewnętrznych, czasami zlewają się ze sobą wzdłuż krawędzi chorągiewek wewnętrznych. Prążki, które właściwie nie nachodzą na białą część chorągiewek, są wyraźne przy wierzchołkach, zanikające w kierunku nasad chorągiewek. W przypadku P-lotek zewnętrznych prążki sięgają przeważnie do połowy długości chorągiewek, choć sporadycznie mogą sięgać ich nasad. W obrębie jasnoszarego tła między prążkami mogą występować brązowe przebarwienia. Stosiny brązowe. Palce bardzo krótkie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9

● Emarginacja wewnętrzna: P10-9

S-lotki: chorągiewki zewnętrzne oraz chorągiewki wewnętrzne wzdłuż stosin są ochrowe, stopniowo przechodzą w kolor jasnoszaro-brązowy. Chorągiewki wewnętrzne u nasad i wzdłuż krawędzi białe. Wyraźne, ciemnobrązowe prążkowanie obu chorągiewek, niemal nie nachodzące na białą część chorągiewek. W obrębie jasnoszarego tła między prążkami mogą występować brązowe przebarwienia. Najbardziej wewnętrzne S-lotki niemal symetryczne, bez bieli, ochrowe u nasad, przechodzące w jasnoszaro-brązowe tło, z nieregularnymi, brązowymi prążkami i brązowymi przebarwieniami tła. Stosiny brązowe.

Sterówki: obie chorągiewki ochrowe, przechodzące w kolor jasnoszary przy samych wierzchołkach piór. Nasady chorągiewek wewnętrznych białe (T2-6). Ciemnobrązowe prążkowanie obu chorągiewek, prążki najwyraźniejsze przy wierzchołkach, stopniowo zanikają w kierunku nasad chorągiewek.  Prążki najwęższe na T6, na T1 dość szerokie, nieco rozmyte. Między prążkami mogą występować brązowe przebarwienia (częściej na środkowych niż skrajnych sterówkach). Stosiny brązowe.

Dymorfizm płciowy: S-lotki przy krawędziach chorągiewek wewnętrznych są czysto białe u samców, płowo-białe u samic.

Dymorfizm wiekowy: lotki ptaków młodych mają węższe, gęściejsze prążki (szczególnie przy wierzchołkach), u ptaków dorosłych występuje mniej prążków, są nieco szersze i występują większe przestrzenie między poszczególnymi prążkami. Sterówki T2-6 u ptaków młodych mają jednolite, jasne wierzchołki (powyżej ostatniego prążka), u ptaków dorosłych na wszystkich sterówkach w obrębie jasnego wierzchołka występują brązowe przebarwienia.

Zdjęcia piór


 P-lotki różnych ptaków
 P-lotki różnych ptaków
 S-lotki różnych ptaków
 P-lotki i S-lotki
 Sterówki różnych ptaków

Zdjęcia skrzydeł i ogonów