Szczygieł

Carduelis carduelis

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Łuszczakowate (Fringillidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: czarne. Szerokie, białe krawędzie chorągiewek wewnętrznych, wyraźnie odgraniczone (granica stopniowo zaciera się na P7-9); biel sięga do ok. 2/3 długości chorągiewki. Chorągiewki zewnętrzne z białymi nasadami, które przechodzą dalej w intensywnie żółty kolor sięgający do ok. 2/3 długości chorągiewki, wyraźnie odgraniczony. Kolor żółty występuje na lotkach P1-8. Małe, białe wcięcia na wierzchołkach piór (brak na zewnętrznych P-lotkach). Stosiny czarne. Palce średnio długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P8-6

● Emarginacja wewnętrzna: P9-6

S-lotki: czarne. Szerokie, białe krawędzie chorągiewek wewnętrznych, wyraźnie odgraniczone (granica stopniowo zaciera się na wewnętrznych S-lotkach, na S7-9 biały zastępowany jest szarym), biel sięga do ok. połowy długości chorągiewki. Chorągiewki zewnętrzne z białymi nasadami, które przechodzą dalej w intensywnie żółty kolor, wyraźnie odgraniczony, o największym zasięgu na S1 (do 2/3 długości chorągiewki), stopniowo maleje w kierunku S-lotek wewnętrznych, na S7 tylko mała żółta plama przy nasadzie. Wyraźne białe wcięcia na wierzchołkach piór. Stosiny czarne.

Sterówki: czarne, nieznacznie rozjaśnione u nasad chorągiewek. Wyraźne, małe, białe wcięcia lub plamy przy wierzchołkach T1-3. Wyraźne, pojedyncze białe plamy na chorągiewkach wewnętrznych T5-6, na skrajnej sterówce plama jest większa; plamy te występują przy wierzchołkach piór. Stosiny czarne.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: przeważnie sterówki u ptaków młodych są ostro zakończone, a u dorosłych zaokrąglone (ale nie zawsze ta reguła się sprawdza).

Zdjęcia piór


 P-lotki ptaka młodego pierzącego się do szaty dorosłej
 S-lotki ptaka młodego
 Sterówki ptaka młodego

Zdjęcia skrzydeł i ogonów


 Skrzydło ptaka dorosłego
 Ogon ptaka dorosłego