Dorosły ptak

Sroka

Pica pica

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Krukowate (Corvidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: Chorągiewki zewnętrzne jednolicie czarne, z niebieskozielonym połyskiem, wyraźniejszym na wewnętrznych P-lotkach. Na chorągiewkach wewnętrznych znajdują się rozległe białe plamy, czarne zabarwienie występuje przy wierzchołku i nasadzie wewnętrznej chorągiewki: czerń ma większy zasięg przy wierzchołkach P-lotek zewnętrznych i przy nasadach P-lotek wewnętrznych. Palce średnio długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P8-4

● Emarginacja wewnętrzna: P10-5

S-lotki: Pióra jednolicie czarne, z intensywnym, niebieskozielonym połyskiem na chorągiewkach zewnętrznych, a w przypadku najbardziej wewnętrznych S-lotek na obu chorągiewkach. Na S1, czasem też na S2 mogą występować niewielkie, pojedyncze białe plamy na chorągiewkach wewnętrznych w pobliżu wierzchołków piór.

Sterówki: Jednolicie czarne, z intensywnym, zielonym połyskiem na chorągiewkach zewnętrznych, a w przypadku sterówek centralnych na obu chorągiewkach. Sterówki centralne T1 dwukrotnie dłuższe od najbardziej zewnętrznych sterówek.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: Lotka P10 jest węższa u dorosłych, szersza u młodych ptaków.

Zdjęcia piór


 Lotki pierwszego rzędu, młody ptak
 Lotki drugiego rzędu, młody ptak
 Sterówki, młody ptak
 Porównanie w pełni wyrośniętej sterówki ptaka dorosłego ze sterówką ptaka młodego (która jeszcze jest w pałce)
 Połysk na sterówkach
 Połysk na lotce drugiego rzędu
 Sterówki, dorosły ptak
 Sterówki, dorosły, pierzący się ptak
 S-lotki, dorosły, pierzący się ptak
 P-lotki, dorosły, pierzący się ptak
 Pokrywy skrzydłowe, pokrywy I-rz. i alula (zdjęcie zrobione pod kątem, by uwidocznić połysk piór)

Zdjęcia skrzydeł i ogonów