Ptak dorosły

Sokół wędrowny

Falco peregrinus

Rząd: Sokołowe (Falconiformes)

Rodzina: Sokołowate (Falconidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: ciemnoszare, nieco jaśniejsze u nasad, ciemniejące w kierunku wierzchołków. Chorągiewki zewnętrzne jednolicie ciemnoszare, na wewnętrznych P-lotkach może występować słabo zarysowane, szare prążkowanie. Na chorągiewkach wewnętrznych występują dość gęste, jasnoszare / białawe prążki. Liczba prążków zwiększa się w kierunku lotek zewnętrznych. Prążkowanie jest mozaikowate, niewyraźnie odgraniczone. Prążki zanikają przy wierzchołkach piór. Stosiny ciemnoszare. Palce krótkie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9

● Emarginacja wewnętrzna: P10

S-lotki: ciemnoszare, wierzchołki wąsko, jasnoszaro obrzeżone. Chorągiewki zewnętrzne z szarymi prążkami, mniej lub bardziej wyraźnymi; mogą się zlewać ze sobą tworząc szare, mozaikowate pole.  Na chorągiewkach wewnętrznych występuje jasnoszare / białawe, nieznacznie rozmyte i mozaikowate prążkowanie. Najbardziej wewnętrzne S-lotki szare, z bardzo gęstym, jasnoszarym prążkowaniem obu chorągiewek. Stosiny ciemnoszare.

Sterówki: jasnoszare, stopniowo przechodzące w szare przy wierzchołkach; chorągiewki wewnętrzne nieco jaśniejsze. Ciemnoszare / czarne prążkowanie obu chorągiewek. Prążki regularne, dość wyraźne, wąskie przy nasadach, stopniowo rozszerzające się w kierunku wierzchołków. Ostatni prążek (przedkońcowy) dość szeroki; wierzchołki piór jasnoszare. Stosiny ciemnoszare.

Dymorfizm płciowy: z reguły pióra samic są większe od piór samców.

Dymorfizm wiekowy: pióra z pierwszej szaty znacząco różnią się od piór ptaków dorosłych.

Lotki ciemnobrązowe, z jasnopłowymi wierzchołkami. Chorągiewki zewnętrzne przeważnie jednolicie ubarwione, czasem na S-lotkach i wewnętrznych P-lotkach występują pojedyncze, mniej lub bardziej wyraźne, jasnopłowe plamki / prążki. Na chorągiewkach wewnętrznych występuje wyraźne, mocno odgraniczone, płowe prążkowanie. Prążki mogą mieć nieco nieregularne kształty, zanikają przy wierzchołkach, nie sięgają stosin. Stosiny ciemnobrązowe.

Sterówki ciemnobrązowe, z jasnopłowymi, wyraźnie odgraniczonymi wierzchołkami. Na obu chorągiewkach występuje wyraźne, mocno odgraniczone, płowe prążkowanie. Prążki mogą mieć nieco nieregularny charakter, mogą sięgać stosin. Zanikają przy wierzchołkach, przy krawędziach chorągiewek zewnętrznych, a na chorągiewce zewnętrznej T6 i obu chorągiewkach T1 mogą być bardzo słabo wyrażone. Stosiny ciemnobrązowe.

Zdjęcia piór


 P-lotki różnych ptaków, od lewej: dorosły samiec, dorosła samica, młoda samica, 2 pióra młodego ptaka, 2 pióra młodej samicy
 S-lotki, 1. z lewej dorosły samiec, pozostałe pióra - młoda samica
 Sterówki, 1. z lewej dorosły samiec, pozostałe pióra - młoda samica

Zdjęcia skrzydeł i ogonów