Dorosły ptak w szacie godowej

Śmieszka

Chroicocephalus ridibundus

Rząd: Siewkowe (Charadriiformes)

Rodzina: Mewowate (Laridae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: jasnoszare, stopniowo przechodzące w białe (od wierzchołków) w kierunku lotek zewnętrznych (od około P5 do P10, która jest szarawa tylko u samej nasady). Lotka P10 ma wąską, czarną krawędź chorągiewki zewnętrznej. Czarne, wyraźnie ograniczone wierzchołki lotek P10-5, które na chorągiewkach wewnętrznych przechodzą w czarny pas idący wzdłuż krawędzi i stopniowo rozmywający się w kierunku nasad piór. Na lotce P5 ponad czarnym pasem występuje białawy wierzchołek pióra. Na lotkach P4-2 (czasem tylko na P4) przy wierzchołkach piór występuje na chorągiewkach wewnętrznych (sporadycznie też na zewnętrznych) czarny pas, który zanika na kolejnych lotkach (i na P1 nie występuje wcale). Kolor stosiny zależy od koloru przylegających chorągiewek: szary, biały lub czarny.

● Brak emarginacji.

S-lotki: jasnoszare, nieco rozjaśnione u nasad i z białawymi wierzchołkami piór (zasięg białego nieco zwiększa się w kierunku S-lotek wewnętrznych). Stosiny białe u nasad, przechodzą w kolor jasnoszary (udział białego zwiększa się w kierunku wewnętrznych S-lotek).

Sterówki: chorągiewki i stosiny jednolicie białe.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: pióra ptaków młodych znacząco różnią się od dorosłych.

P-lotki ogólnie szare, z mocno przyciemnionymi wierzchołkami, i szarymi chorągiewkami zewnętrznymi, które od P1 w kierunku lotek zewnętrznych stają się coraz jaśniejsze, aż do białego. Przyciemnienie wierzchołków piór przechodzi w czarne, mocno odgraniczone wierzchołki, które na chorągiewkach wewnętrznych przechodzą w czarną, szeroką, stopniowo rozmywającą się krawędź. Chorągiewka zewnętrzna P10 cała czarna, u P9 czarna, z małą białą odgraniczoną nasadą, na P8 jest czarna mniej więcej do połowy, w pozostałej części biała, a na kolejnych P-lotkach ciągną się od wierzchołków wąskie czarne krawędzie, do ok. połowy długości piór, i stopniowo w kierunku P1 się rozmywają. Czasami na P10 przy stosinie na chorągiewce wewnętrznej, mniej więcej w połowie długości pióra, mogą występować czarne plamy.

S-lotki białe, szarobrązowo przyciemnione przy wierzchołkach. Wierzchołki piór wyraźnie biało obrzeżone. Najbardziej wewnętrzne S-lotki w większości ciemnobrązowe, białe u nasad chorągiewek i przy wierzchołkach. Kilka poprzedzających je S-lotek są podobne do pozostałych, natomiast oprócz białych wierzchołków mają też białe, szerokie krawędzie chorągiewek zewnętrznych.

Sterówki białe, z czarnym pasem przy wierzchołkach piór. Wierzchołki piór jasno obrzeżone. Sterówka T6 ze zmienną ilością czarnego na obu chorągiewkach, przeważnie jest na niej skąpa ilość czerni, czasem jest całkiem wyraźny wąski pasek, ale są też przypadki czysto białych T6 i sterówek T5 ze śladową ilością czerni. Kolory stosin zależą od kolorów przylegających do nich chorągiewek.

Zdjęcia piór


 P-lotki, dorosły ptak
 S-lotki, dorosły ptak
 S-lotki, dorosły ptak
 Sterówki, dorosły ptak
 P-lotki, młody ptak
 S-lotki, młody ptak
 S-lotki, młody ptak
 Sterówki, młody ptak

Zdjęcia skrzydeł i ogonów