Skowronek

Alauda arvensis

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Skowronki (Alaudidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: brązowe, brązowo-szare. Jasnopłowe, dość wyraźne krawędzie chorągiewek wewnętrznych. Na chorągiewkach zewnętrznych występują rudo-płowe krawędzie, które stopniowo w kierunku zewnętrznych P-lotek zmieniają kolor na bladopłowy. Również krawędzie te są najwyraźniejsze na zewnętrznych P-lotkach, a nieco mniej wyraźnie odgraniczone na wewnętrznych lotkach. Palczaste lotki mają wąskie, bladopłowe obrzeżenia wierzchołków, na lotce P5 obrzeżenie to jest trochę szersze. Lotki P4-1 mają dość szerokie, jasnopłowe, niewyraźnie odgraniczone wierzchołi. Stosiny brązowe, palce średnio długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P8-6

● Emarginacja wewnętrzna: P9-6

S-lotki: brązowe, brązowo-szare.  Bardzo wąskie, płowe krawędzie chorągiewek wewnętrznych. Wyraźne, płowe krawędzie chorągiewek zewnętrznych, z niewielką domieszką rudego, w szczególności bliżej nasad piór. Jasnopłowe, dość szerokie i niezbyt wyraźnie odgraniczone wierzchołki lotek S1-6. Lotki S7-10 mają brązowo-szare wierzchołki, a ponadto są ciemniejsze, czarno-brązowe mniej więcej w środkowej części obu chorągiewek piór. Stosiny brązowe.

Sterówki: ciemnobrązowe. T1 z szerokimi, płowo-rudymi krawędziami obu chorągiewek. Chorągiewki wewnętrzne pozostałych sterówek mają bardzo wąskie, jasne krawędzie, najlepiej widoczne na T6. Chorągiewki zewnętrzne T2-3 mają wąskie, płowo-rude krawędzie przy wierzchołkach. T4 ma wąską, białawą krawędź na całej długości chorągiewki zewnętrznej. T5 ma chorągiewkę zewnętrzną niemal całkowicie białą, kolor ciemnobrązowy występuje tylko przy nasadzie, wzdłuż stosiny pióra. T6 ma białą chorągiewkę zewnętrzną (bardzo niewielka brązowa plamka u nasady), na chorągiewce wewnętrznej biel ciągnie się wyraźnie od wierzchołka wzdłuż stosiny do około połowy długości pióra, tworząc duży, biały klin. Stosiny piór brązowe, T6 ma całą stosinę białą, T5 białą w dolnej połowie, dalej brązową.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: lotki ptaków młodych brązowo-szare, z wyraźnymi, jasnymi, szerokimi krawędziami chorągiewek wewnętrznych. Wyraźne, mocno odgraniczone krawędzie chorągiewek zewnętrznych, w kolorze płowym / płowo-rudym, w taki sam sposób obrzeżone są wierzchołki piór. Płowe krawędzie mają ponadto „cień” odgraniczający płowy od brązowo-szarego, najsilniej jest on wyrażony na wewnętrznych S-lotkach (i tu „cień” jest widoczny na obu chorągiewkach), najbardziej wewnętrzne lotki mogą też posiadać dodatkową ciemną plamkę przy stosinie, przy wierzchołku. Sterówki ptaków młodych brązowo-szare. Płowe, nieregularne ale wyraźne krawędzie obu chorągiewek na T1, również z charakterystycznym „cieniem” i przyciemnieniami wzdłuż stosiny. Kolejne sterówki z płowymi, „cieniowanymi”, wyraźnymi krawędziami chorągiewek zewnętrznych. T4 z wąskim, białawym obrzeżeniem chorągiewki zewnętrznej. Nieznacznie mniejszy udział bieli na T5-6 niż u ptaków dorosłych. Stosiny lotek i sterówek brązowe, T6 ma stosinę w znacznej mierze białą.

Zdjęcia piór


 P-lotki, dorosły ptak
 S-lotki, dorosły ptak
 Różne pióra pokrywowe, dorosły ptak
 S-lotki, ptaka dorosłego (po prawej) i młodego

Zdjęcia skrzydeł i ogonów