Ptak odmiany rudej

Puszczyk zwyczajny

Strix aluco

Rząd: Sowy (Strigiformes)

Rodzina: Puszczykowate (Strigidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: brązowo-rude bądź brązowo-szare (istnieją dwie odmiany barwne), z białym zabarwieniem idącym przy krawędziach chorągiewek wewnętrznych, zabarwienie to obejmuje całe nasady, ale nie sięga wierzchołków i emarginacji piór. Brązowawe zabarwienie na chorągiewkach zewnętrznych jest trochę jaśniejsze, zwłaszcza na zewnętrznych P-lotkach (czasem jest wręcz białe). Na obu chorągiewkach występuje po kilka szerokich, ciemnobrązowych prążków, wyraźnych i dość regularnych. Prążki nie sięgają wierzchołków lotek, nie zawsze też sięgają krawędzi chorągiewek (zwłaszcza w dolnych częściach piór). Stosiny ciemnobrązowe, białe przy nasadach chorągiewek. Palce średnio długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-6

● Emarginacja wewnętrzna: P10-6

S-lotki: brązowo-rude bądź brązowo-szare, z białym zabarwieniem idącym przy krawędziach chorągiewek wewnętrznych. Zabarwienie to obejmuje całe nasady, ale nie sięga wierzchołków piór, a na najbardziej wewnętrznych S-lotkach jego zasięg maleje. Na obu chorągiewkach występują szerokie, ciemnobrązowe prążki, nie sięgające wierzchołków piór i czasem także krawędzi chorągiewek wewnętrznych, głównie w dolnych częściach lotek. Na najbardziej wewnętrznych S-lotkach prążki te są dosyć nieregularne, rozmyte, zlewające się z brązowym tłem piór, które jest całe brązowo nakrapiane. Stosiny ciemnobrązowe, białe przy nasadach chorągiewek.

Sterówki: rudo-brązowe bądź szaro-brązowe, jaśnieją w kierunku sterówek zewnętrznych (głównie przy krawędziach chorągiewek wewnętrznych, a T6 jest jasna również na chorągiewce zewnętrznej). Na obu chorągiewkach występują szerokie, mniej lub bardziej regularne, brązowe prążki. Prążki sięgają nasad, a nie sięgają wierzchołków piór, a na sterówce T1 zwykle są dość rozmyte i zlewają się z brązowym tłem. Tło gdzieniegdzie jest brązowo nakrapiane. Stosiny ciemnobrązowe, białe przy nasadach chorągiewek.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: u ptaków młodych na lotkach pierwszego i drugiego rzędu prążki zwykle sięgają krawędzi chorągiewek wewnętrznych właściwie na całej długości chorągiewki, a tuż przy wierzchołkach piór posiadają dodatkowy, wąski, trochę rozmyty prążek. Sterówki posiadają nieco bardziej regularne prążkowanie, które sięga bliżej wierzchołków piór, a same ich wierzchołki są białawe.

Zdjęcia piór


 Lotki pierwszego rzędu, ptak młody, odmiana szara
 Lotki drugiego rzędu, ptak młody, odmiana szara
 Lotki drugiego rzędu, ptak młody, odmiana szara
 Lotki dwóch odmian barwnych: szarej (druga i trzecia lotka od lewej) i rudej
 Sterówki odmiany szarej (dwie z lewej) i rudej

Zdjęcia skrzydeł i ogonów