Ptak dorosły

Puszczyk mszarny

Strix nebulosa

Rząd: Sowy (Strigiformes)

Rodzina: Puszczykowate (Strigidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: jasnoszare, szare wzdłuż stosin na obu chorągiewkach, ciemnoszare przy wierzchołkach i w częściach palczastych. Na obu chorągiewkach występuje ciemnobrązowe prążkowanie. Prążki te są regularne, szerokie, wyraźnie odgraniczone (w częściach palczastych lotek również są dość wyraźne, mimo iż są ubarwione podobnie jak tło). Prążki są regularne na chorągiewkach zewnętrznych i przy stosinach na chorągiewkach wewnętrznych, natomiast przy krawędziach tych chorągiewek często rozmywają się, tworząc mozaikowate wzory na jasnym tle. Prążkowanie części dłoniowych lotek palczastych bardzo zmienne; może być regularne, ze zredukowaną ilością prążków (np. tylko 1 prążek), ze zmodyfikowanym wzorem (np. prążki mocno zniekształcone, część dłoniowa cała mozaikowata, itd.), prążkowanie w tych częściach piór może też nie występować wcale. Stosiny ciemnobrązowe. Palce średnio długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-5

● Emarginacja wewnętrzna: P10-5

S-lotki: jasnoszare, szare wzdłuż stosin na obu chorągiewkach, ciemnoszare przy wierzchołkach. Na obu chorągiewkach występuje ciemnobrązowe prążkowanie. Prążki te są szerokie, wyraźnie odgraniczone, regularne na chorągiewkach zewnętrznych i przy stosinach na chorągiewkach wewnętrznych, natomiast przy krawędziach tych chorągiewek często rozmywają się, tworząc mozaikę. Najbardziej wewnętrzne S-lotki jasnoszare, z szerokimi, ciemnobrązowymi prążkami na obu chorągiewkach. Prążkowanie jest dość wyraźne przy stosinach, następnie rozmywa się, tworząc na całych chorągiewkach ciemnobrązową mozaikę. Stosiny ciemnobrązowe.

Sterówki: jasnoszare, szare wzdłuż stosin na obu chorągiewkach, z ciemnoszarymi wierzchołkami. Na obu chorągiewkach występuje ciemnobrązowe prążkowanie, wyraźne, szerokie i regularne przy stosinach. Wzdłuż krawędzi obu chorągiewek (szczególnie na chorągiewkach wewnętrznych) prążki rozmywają się, tworząc ciemnobrązową mozaikę na jasnoszarym tle. Stosiny ciemnobrązowe.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: pióra ptaków młodocianych są nieco węższe niż dorosłych, także mają nieznacznie ostrzej zakończone wierzchołki. Lotki i sterówki posiadają dodatkowy, wąski prążek, występujący przy samych wierzchołkach piór (u dorosłych ostatni prążek występuje dalej od wierzchołków).

Zdjęcia piór


 S-lotki (po lewej) i P-lotki (po prawej) różnych, dorosłych ptaków

Zdjęcia skrzydeł i ogonów