Dorosły samiec

Pustułka

Falco tinnunculus

Rząd: Sokołowe (Falconiformes)

Rodzina: Sokołowate (Falconidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: ciemnobrązowe, czarniawe. Na chorągiewkach wewnętrznych występują białe, wyraźnie odgraniczone, trójkątne „wcięcia”, idące od krawędzi chorągiewki, nie sięgające stosiny. Wcięcia te sięgają nasad piór, nie sięgają ich wierzchołków, a w ich pobliżu mogą tworzyć odizolowane, białawe plamy. Wcięcia te przy krawędzi chorągiewki zlewają się ze sobą, przez co brązowy kolor sięga krawędzi chorągiewki dopiero w pobliżu wierzchołków piór. Stosiny ciemnobrązowe, białawe u nasad. Palce bardzo krótkie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-8

● Emarginacja wewnętrzna: P10-8

S-lotki: ciemnobrązowe, czarniawe. Na chorągiewkach wewnętrznych występują białe, wyraźnie odgraniczone „wcięcia”, idące od krawędzi chorągiewki w kierunku stosiny, czasem jej sięgają (w pobliżu wierzchołków piór). Wcięcia mają kształt przeważnie podłużny, mogą być nieco zaokrąglone bądź zaostrzone. Dosyć rzadko zlewają się ze sobą przy krawędzi. Wcięcia nie sięgają wierzchołków, natomiast sięgają nasad wszystkich piór. Na chorągiewkach zewnętrznych występują rude, okrągłe plamki (nie zawsze na najbardziej zewnętrznych S-lotkach), które w kierunku wewnętrznych lotek stopniowo zlewają się ze sobą,  a na kilku najbardziej wewnętrznych S-lotkach tworzą na chorągiewkach jednolite, rude tło (nasady piór pozostają szare, a wierzchołki posiadają ciemnobrązowy prążek przedkońcowy). Rude zabarwienie stopniowo od strony stosiny wchodzi też na chorągiewki wewnętrzne, gdzie na najbardziej wewnętrznych S-lotkach zlewa się i wcięcia zmniejszają swój zasięg w kierunku nasad piór, aż do ich zaniku. Stosiny ciemnobrązowe, białawe u nasad.

Sterówki: u samca jasnoszare, z szerokim czarnym pasem przedkońcowym i białym wierzchołkiem. Chorągiewki wewnętrzne są białawe przy nasadach i posiadają kilka czarnych, wąskich prążków przy stosinach, idących od nasady do około połowy chorągiewki; brak prążków na T1 lub są śladowe. Stosina czarna, biaława u nasad chorągiewek. Sterówki samic i ptaków młodych znacząco się różnią  (patrz: poniższe opisy).

Dymorfizm płciowy: P-lotki samic posiadają na białych wcięciach, od strony stosiny, rude zabarwienie. Zewnętrzne S-lotki o podobnym układzie wzoru jak u samca, ale rude zabarwienie na chorągiewkach wewnętrznych idące od strony stosiny występuje już na S1. Rude plamy na chorągiewkach zewnętrznych zaczynają się od S1. Najbardziej wewnętrzne S-lotki są rude na obu chorągiewkach, nieco rozjaśnione przy nasadach, oprócz tego posiadają wyraźne, regularne, brązowe prążkowanie na obu chorągiewkach, idące od nasad po wierzchołki piór, sięgające i stosin, i krawędzi chorągiewek. Sterówki samic rude, białe przy nasadach i wzdłuż krawędzi chorągiewek wewnętrznych (oprócz T1, która jest cała ruda). Posiadają szeroki, brązowo-czarny pas przedkońcowy i białawe wierzchołki. Na obu chorągiewkach posiadają dosyć wąskie, wyraźne, regularne brązowo-czarne prążki, idące od stosin po pas przedkońcowy. Stosiny ciemnobrązowe (mogą być jaśniejsze na zewnętrznych sterówkach), białawe u nasad.

Dymorfizm wiekowy: lotki ptaków młodych bardzo podobne do lotek samic. Na S-lotkach i wewnętrznych P-lotkach u młodych występują wyraźne, płowo-rude wierzchołki – cecha ta jednak może być niewidoczna na startych, zniszczonych piórach, więc ustalenie płci i wieku przeważnie jest niemożliwe. Sterówki ptaków młodych mają podobny wzór jak samice, z tym że rude zabarwienie nie jest tak intensywne, czasami pióra są wręcz żółtawe, oraz prążek przedkońcowy jest nieco węższy. Sterówki samców w drugiej szacie posiadają czarny pas przedkońcowy, regularne czarne prążkowanie na całej długości piór na obu chorągiewkach, oraz szare zabarwienie tła (bądź szaro-rude). Jednak należy być ostrożnym przy ustalaniu wieku i płci ptaków na podstawie sterówek, ponieważ występuje tutaj spora zmienność (np. zdarzają się dorosłe samice, których sterówki wyglądają identycznie jak u samca w drugiej szacie).

Zdjęcia piór


 P-lotki, po prawej jedna lotka dorosłego samca, pozostałe pióra należą do samic (lub ptaków młodych)
 P-lotki samic lub ptaków młodych
 S-lotki samic lub ptaków młodych
 Sterówki, po prawej t1 dorosłego samca, obok sterówka dorosłej samicy, pozostałe pióra najprawdopodobniej należą do ptaków młodych

Zdjęcia skrzydeł i ogonów