Dorosły ptak

Paszkot

Turdus viscivorus

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Drozdowate (Turdidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: ciemnobrązowo-szare. Chorągiewki zewnętrzne jasnopłowo / białawo obrzeżone. Na chorągiewkach wewnętrznych występują szerokie, pojedyczne białe plamy, wyraźnie odgraniczone, nie sięgające stosin i nasad piór, i dochodzące do około połowy długości chorągiewek. Plama ta jest niewyraźnie odgraniczona na P6 i P7, a na P8 i P9 zanika. Lotka P10 ciemnobrązowa, bardzo wąsko, jasno obrzeżona na obu chorągiewkach. Stosiny ciemnobrązowe, palce średnio długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P8-6

● Emarginacja wewnętrzna: P9-6

S-lotki: ciemnobrązowo-szare. Chorągiewki zewnętrzne brązowe, o cieplejszym odcieniu. Wyraźne, jasnopłowe / białawe krawędzie chorągiewek zewnętrznych oraz jasne, wąskie obrzeżenia wierzchołków piór. Na chorągiewkach wewnętrznych występują szerokie, pojedyncze białe plamy, nie sięgające stosin, ani nasad piór. Plama ta jest największa na S1 i sięga do ok. połowy długości chorągiewki, na kolejnych lotkach jest coraz mniejsza, ulega redukcji w kierunku nasady pióra. Na kilku najbardziej wewnętrznych S-lotkach zamiast plam na chorągiewkach występują tylko nieznaczne rozjaśnienia.

Sterówki: T1 jednolicie brązowoszare, T2 i kolejne mają coraz większy udział koloru ciemnobrązowego (idący od wierzchołków w kierunku nasad piór). Na chorągiewkach zewnętrznych występują wąskie, jasne, rozmyte krawędzie. Wierzchołki piór wąsko, biało obrzeżone na T1-3, na T4 obrzeżenie to jest szersze i wyraźniejsze. T5 może być analogiczna jak T4, ale z reguły posiada jeszcze szerszy biały wierzchołek oraz niewielki, biało-brązowy klin idący od wierzchołka przy stosinie pióra na chorągiewce wewnętrznej, a także biel przy wierzchołku chorągiewki zewnętrznej może być rozmieszona nie dość „regularnie” (może tworzyć drobne kliny / krawędzie). Sterówka T6 posiada jasnobrązową / brudnobiałą chorągiewkę zewnętrzną, jedynie jej nasada jest brązowoszara. Chorągiewka wewnętrzna jest brązowoszara, z jasnobrązowym / brudnobiałym, szerokim klinem, idącym od wierzchołka wzdłuż stosiny pióra do ok. połowy długości chorągiewki. Klin ten bieleje w kierunku wierzchołka pióra, sam wierzchołek jest biały, a zakres bieli jest nieregularny. Czasami na sterówkach T6-5 występuje, w obrębie jasnobrązowego koloru, ciemniejsze, brązowe, drobne prążkowanie. Stosiny piór ciemnobrązowe, mogą być jasnobrązowe (czasem też białe) w obrębie jasnych chorągiewek na T6.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: brak.

Zdjęcia piór


 P-lotki
 S-lotki
 Sterówki i pokrywa podogonowa

Zdjęcia skrzydeł i ogonów