Młody ptak, pierzący się

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

Rząd: Szponiaste (Accipitriformes)

Rodzina: Jastrzębiowate (Accipitridae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: Części palczaste jednolicie ciemnobrązowe. Wewnętrzne P-lotki mają szerokie, ciemne zakończenie. Chorągiewki zewnętrzne brązowe, ze słabo zaznaczonym prążkowaniem. Chorągiewki wewnętrzne białe, przy stosinie brązowe, posiadają prążkowanie które jest gęściejsze i lepiej widoczne na wewnętrznych P-lotkach (nierzadko najbardziej zewnętrzne lotki są pozbawione prążkowania). Prążki są brązowe, nieregularne, czasem sięgają krawędzi wewnętrznej chorągiewki. Stosiny brązowe, białe u nasady. Palce długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-6

● Emarginacja wewnętrzna: P10-6

S-lotki: Chorągiewki zewnętrzne brązowe, z ciemnobrązowym, słabo zaznaczonym prążkowaniem. Chorągiewki wewnętrzne brązowe przy stosinie, białe przy krawędzi, z brązowym prążkowaniem. Pióra z szerokim, ciemnym zakończeniem. Stosiny brązowe, białe u nasady.

Sterówki: U nasady białe / białawe na obu chorągiewkach, w pozostałej części chorągiewek brązowe, przy czym chorągiewka wewnętrzna jest jaśniejsza, czasem cała biała. Posiadają gęste, ciemnobrązowe prążkowanie na obu chorągiewkach (które czasem może być silnie zredukowane). Ostatni, przedkońcowy prążek szerszy od poprzednich, wierzchołki piór jaśniejsze. Stosiny jasne u nasady, w kierunku wierzchołków stopniowo ciemnieją.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: u młodych ptaków na sterówkach prążek przedkońcowy jest przeważnie tej samej szerokości co pozostałe prążki, u dorosłych prążek ten jest zwykle dwukrotnie szerszy niż reszta prążków.

>>> U myszołowa zwyczajnego występuje ogromna zmienność piór (zwłaszcza w obrębie sterówek), co czasem utrudnia jego identyfikację. Szczególnie trudne może być odróżnienie go od kurhannika, u którego zmienność piór również jest stosunkowo duża, a pióra tych gatunków są dość podobne do siebie (zwłaszcza lotki).

Zdjęcia piór


 Lotki pierwszego rzędu (os. 1)
 Lotki pierwszego rzędu (os. 2)
 Lotki drugiego rzędu (os. 1)
 Lotki drugiego rzędu (os. 1)
 Lotki drugiego rzędu (os. 2)
 Sterówki (os. 2)
 Od prawej: barkówka, alula, pokrywy skrzydłowe (I i II rząd) i podskrzydłowe (os. 1 i 2)
 P-lotki, s-lotki i sterówki (pióra różnych osobników)
 Sterówki (pióra różnych osobników)

Zdjęcia skrzydeł i ogonów