Samiec

Makolągwa

Carduelis cannabina

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Łuszczakowate (Fringillidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: ciemnoszare, czarniawe. Białe, wyraźne krawędzie chorągiewek zewnętrznych, szersze u nasad i zwężające się w kierunku wierzchołków piór. Krawędzie te są szerokie na P-lotkach wewnętrznych, na P6-8 są wąskie, na P9 niemal brak bieli. Chorągiewki wewnętrzne z białymi krawędziami, szerszymi u nasad (do połowy szerokości chorągiewki), węższymi przy wierzchołkach. Krawędzie te są dość wyraźnie odgraniczone na wewnętrznych P-lotkach, na zewnętrznych krawędź ta się coraz bardziej rozmywa, a krawędzie są bardziej białoszare. Najbardziej wewnętrzne P-lotki mają jasnobrązowe, wąskie wierzchołki. Stosiny czarne. Palce krótkie.

● Emarginacja zewnętrzna: P8-6

● Emarginacja wewnętrzna: P9-6

S-lotki: ciemnoszare. Białe krawędzie chorągiewek wewnętrznych na S1-6, szerokie i wyraźnie odgraniczone przy nasadach, zwężające się i bardziej rozmyte, szarawe przy wierzchołkach. Jasnobrązowe, wąskie wierzchołki. Wąska, biała krawędź chorągiewki zewnętrznej na S1, na kolejnych lotkach krawędź ta ma coraz większą domieszkę koloru brązowego. Dolna połowa chorągiewki zewnętrznej z jasnoszarym, rozmytym polem. Górna połowa chorągiewki, tuż nad szarym polem, ma domieszkę koloru brązowego; pod wierzchołkiem jest ciemnoszare pole, najmniejsze na S6. Lotki S7-9 mają szare chorągiewki wewnętrzne, brązowo zabarwione przy wierzchołkach, a chorągiewki zewnętrzne jasnoszare przy nasadach, jasnobrązowe przy wierzchołkach. Stosiny czarne.

Sterówki: ciemnoszare, czarniawe. Białe, wyraźne krawędzie obu chorągiewek. Krawędź na chorągiewce zewnętrznej jest wąska na T1, na pozostałych sterówkach biel obejmuje niemal całe chorągiewki, jedynie przy nasadach wzdłuż stosin występuje trochę koloru ciemnoszarego. Krawędź chorągiewki wewnętrznej jest wąska na sterówkach centralnych i staje się coraz szersza w kierunku skrajnych sterówek, biel na T6 dochodzi do połowy szerokości chorągiewki. Stosiny czarne.

Dymorfizm płciowy: słabo wyrażony. Sterówki bez jakiejkolwiek domieszki koloru jasnobrązowego mogą wskazywać na samca.

Dymorfizm wiekowy: sterówki młodych ptaków z wzorem podobnym do ptaków dorosłych; krawędzie obu chorągiewek dość szerokie, białe. Sterówki T2-6 przy wierzchołkach w obrębie białego mają domieszkę koloru brązowego (ilość brązu najmniejsza na T6). Krawędzie na sterówce T1 są niemal całe brązowe, z niewielką domieszką bieli bliżej nasady pióra. Lotki ptaków młodych mają nieco szersze, jasnobrązowe wierzchołki, ponadto występują one na wszystkich P-lotkach (u ptaków dorosłych tylko na kilku wewnętrznych).

Zdjęcia piór


 P-lotki, młody ptak
 S-lotki, młody ptak
 Sterówki, młody ptak

Zdjęcia skrzydeł i ogonów