Dorosły samiec i samica

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

Rząd: Blaszkodziobe (Anseriformes)

Rodzina: Kaczkowate (Anatidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: szaro-brązowe. Wąskie, jasne obrzeżenie chorągiewek zewnętrznych i wierzchołków piór (obrzeżenie to jest rozmyte na wewnętrznych P-lotkach, staje się coraz węższe w kierunku zewnętrznych P-lotek). Pióra nieco rozjaśnione u nasad chorągiewek wewnętrznych, rozjaśnienie to ciągnie się wzdłuż krawędzi chorągiewek wewnętrznych, mniej więcej do połowy długości piór. Występuje też rozjaśnione wzdłuż stosin, głównie na chorągiewkach wewnętrznych w górnych częściach piór (zanikające w kierunku P1). Stosiny szare. Palce średnio długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9

● Emarginacja wewnętrzna: P10-9

S-lotki: chorągiewki wewnętrzne brązowoszare, a zewnętrzne czarne, z intensywnym niebieskim połyskiem (zanikającym na S2 i S11). Wierzchołki piór białe, wyraźnie odgraniczone (S1-10). Nasady chorągiewek zewnętrznych brązowoszare (poniżej czarnego). Lotka S1 ma chorągiewkę zewnętrzną brązową, z białawą krawędzią chorągiewki zewnętrznej. Lotka S11 ma czarne pole na chorągiewce zewnętrznej ze śladowym połyskiem / bez połysku, a na S12-13 pole to jest bardziej rozmyte i koloru ciemnobrązowego. Najbardziej wewnętrzne S-lotki szare, nieznacznie rozjaśnione u nasad, a S12-14 (S11 w nieznacznym stopniu też) są jasnoszare w górnych częściach piór. Stosiny szare.

Sterówki: w ich obrębie występuje spora zmienność. Centralne sterówki (T1-2) samców dorosłych są bardzo charakterystyczne, jednolicie czarne, z „loczkiem” (u młodych samców brak loczka, sterówki są zwężone przy wierzchołkach, z jasnymi krawędziami chorągiewek). Pozostałe sterówki samców białe, ze zmienną domieszką koloru szarego, o różnych odcieniach, zasięgu, układzie (jednolite / drobno plamkowane zabarwienie) itp., czasem sterówki mogą być w większości ciemnoszare. Wierzchołki piór białe, wyraźnie odgraniczone. Sterówki samic płowe, z jasnymi odgraniczonymi wierzchołkami. Na wszystkich sterówkach występują nieregularne, wyraźne ciemnobrązowe prążki i plamkowania. Występują ca całej długości piór lub tylko w górnej połowie ich długości, mogą być dość regularne albo „bezkształtne”, układ tych pręg może być bardziej poziomy i regularny, albo pionowy, nieregularny, nieco rozmyty. Samiec na sterówkach takich wzorów nie posiada. Sterówki młodych samców, oprócz centralnych, są dosyć podobne do sterówek dorosłych samców, z tym że szary kolor na piórach jest ciemniejszy, wyraźniejszy i bardziej odgraniczony. Sterówki młodych samic bardzo podobne do dorosłych. Kolory stosin zależą od kolorów przylegających chorągiewek.

Dymorfizm płciowy: Lotki pierwszego i drugiego rzędu identyczne u samic i samców, różnią się tylko najbardziej wewnętrzne S-lotki. U samców są one szare/jasnoszare, natomiast u samic są brązowe, z jasnobrązowymi krawędziami chorągiewek zewnętrznych, są także ciemnobrązowe przy krawędziach chorągiewek zewnętrznych. Różnice w sterówkach – czyt. wyżej.

Dymorfizm wiekowy: Lotki ptaków młodych podobne do lotek samic. Różnice w sterówkach – czyt. wyżej.

Zdjęcia piór


 Lotki pierwszego rzędu, dorosły samiec
 Lotki drugiego rzędu, dorosły samiec
 Lotki drugiego rzędu, dorosły samiec
 Sterówki, dorosły samiec
 Sterówka t1 dorosłego samca
 Połysk na s-lotce

Zdjęcia skrzydeł i ogonów


 Skrzydło samicy
 Sterówki samicy