Dorosły samiec

Krogulec

Accipiter nisus

Rząd: Szponiaste (Accipitriformes)

Rodzina: Jastrzębiowate (Accipitridae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: szare, z ciemnoszarymi wierzchołkami i prążkowaniem, dość wyraźnym i regularnym. Na chorągiewkach zewnętrznych prążkowanie jest mocno rozmyte bądź nie ma go wcale, na chorągiewkach wewnętrznych jest wyraźne. Tło prążkowania na chorągiewkach wewnętrznych jest szare przy stosinach i jasnoszare / białawe przy krawędziach; jasne tło nie musi być „czyste”, może mieć szare przebarwienia. Części palczaste lotek są jednolicie szare, a prążkowanie w ich obrębie jest mało wyraźne. Prążkowanie lotek jest wyraźniejsze i bardziej skontrastowane od spodu piór, również na chorągiewkach zewnętrznych i częściach palczastych lotek. Stosiny ciemnoszare. Palce długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-5

● Emarginacja wewnętrzna: P10-6

S-lotki: szare, z ciemnoszarymi wierzchołkami i prążkowaniem. Prążki dość wyraźne i regularne na chorągiewkach wewnętrznych, na chorągiewkach zewnętrznych słabo wyraźne, rozmyte lub brak prążkowania. Tło prążków na chorągiewkach wewnętrznych przy stosinach jest szare, przy krawędziach jasnoszare /białawe, może mieć szare przebarwienia. Najbardziej wewnętrzne S-lotki są szare, z białym tłem przy stosinach na obu chorągiewkach i pojedynczymi, szerokimi, szarymi prążkami. Prążkowanie wyraźniejsze od spodniej strony piór. Stosiny ciemnoszare.

Sterówki: szare, z ciemnoszarymi, dość szerokimi prążkami występującymi na obu chorągiewkach oraz szerokim, ciemnoszarym pasem przedkońcowym. Prążkowanie wyraźniejsze od spodu piór. Wierzchołki sterówek jasnoszare. Nasady chorągiewek wewnętrznych na T2-6 rozjaśnione, białawe. Stosiny ciemnoszare.

Dymorfizm płciowy: analogiczne pióra samic są większe od piór samców, a ich wymiary praktycznie się ze sobą nie pokrywają. Zatem, jeżeli znamy dokładne umiejscowienie pióra w ciele ptaka, jesteśmy w stanie po jego długości określić płeć.

Dymorfizm wiekowy: u ptaków młodych prążkowanie na lotkach i sterówkach jest bardzo wyraźne i mocno odgraniczone, a u dorosłych rozmyte, słabo wyrażone. Ponadto jasne tło prążkowania występujące na chorągiewkach wewnętrznych piór u ptaków dorosłych jest białawe / jasnoszare, a u młodych beżowe / żółtawe.

Zdjęcia piór


 P-lotki, młoda samica; lotka P1 z drugiej szaty
 S-lotki, młoda samica
 Sterówki, młoda samica
 Na górze pokrywy II-rz., na dole pokrywy I-rz. i alula; młoda samica
 Od lewej: pokrywa nadogonowa, pokrywa podskrzydłowa, dwie okrywy, pokrywa podogonowa, barkówki; młoda samica

Zdjęcia skrzydeł i ogonów