Dorosła samica

Kos

Turdus merula

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Drozdowate (Turdidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: czarne chorągiewki zewnętrzne, a wewnętrzne ciemnoszare, czarne wzdłuż stosin, przy wierzchołkach i w częściach palczastych piór. Na zewnętrznych chorągiewkach przy ostrogach emarginacji krawędzie chorągiewek mogą być w mniejszym lub większym stopniu rozjaśnione. Stosiny czarne. Palce średnio długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P8-5

● Emarginacja wewnętrzna: P10-5

S-lotki: czarne, z rozjaśnionymi nasadami chorągiewek wewnętrznych (rozjaśnienie to ma zasięg mniej więcej do połowy długości chorągiewki, i płynnie przechodzi w kolor czarny). Stosiny czarne.

Sterówki: jednolicie czarne na obu chorągiewkach, nieznacznie rozjaśnione u nasad chorągiewek wewnętrznych (oprócz T1). Stosiny czarne.

Dymorfizm płciowy: układ odcieni u samicy podobny jak u samca, ale nieco inna kolorystyka. Chorągiewki wewnętrzne lotek identyczne, natomiast chorągiewki zewnętrzne są ciemnozielono, brązowawo zabarwione (szczególnie na S-lotkach). Sterówki jak u samca, ale u nasad chorągiewek zewnętrznych występuje ciemnozielone zabarwienie (o największym zasięgu na T1, zanikające na T6; intensywność koloru zielonego jest różna).

Dymorfizm wiekowy: lotki ptaków młodych podobne jak u samic. Sterówki różnią się kształtem – ptaki młode mają nieco węższe sterówki, i są one bardziej szpiczaste niż u ptaków dorosłych (co najlepiej widać na sterówce T1).

Zdjęcia piór


 Lotki pierwszego rzędu, samiec
 Lotki drugiego rzędu, samiec

Zdjęcia skrzydeł i ogonów


 Skrzydło dorosłego samca
 Ogon dorosłego samca
 Skrzydło młodego ptaka
 Ogon młodego ptaka