Dorosły ptak

Kondor wielki

Vultur gryphus

Rząd: Kondorowe (Cathartiformes)

Rodzina: Kondorowate (Cathartidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: jednolicie czarne, ciemnoszare przy nasadach chorągiewek wewnętrznych. Stosiny czarne, przechodzące w białe dudki z ciemną smugą na środku. Od spodu na stosinie występują charakterystyczne czarno-szare pręgi.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-3

● Emarginacja wewnętrzna: P10-3

S-lotki: chorągiewki zewnętrzne jasnoszare, z czarnymi nasadami (które są wyraźniejsze i o większym zasięgu na zewnętrznych S-lotkach, a zanikają na najbardziej wewnętrznych) i z wyraźnym, szerokim, czarnym obrzeżeniem wierzchołka. Na chorągiewce wewnętrznej czarne obrzeżenie przechodzi z wierzchołka dalej, wzdłuż krawędzi chorągiewki sięgając mniej więcej do połowy długości chorągiewki i coraz bardziej się rozmywając. Chorągiewki wewnętrzne jasnoszare na wewnętrznych S-lotkach, zasięg jasnoszarego w kierunku lotek zewnętrznych stopniowo maleje i występuje głównie przy stosinie, pozostała część pióra jest szaro-czarna. Bardziej zewnętrzne S-lotki mają całe chorągiewki wewnętrzne czarne. Najbardziej zewnętrzne S-lotki są jednolicie czarne, jedynie krawędź chorągiewek zewnętrznych jest jasnoszara, wyraźnie odcięta (jasnoszary na kolejnych piórach stopniowo „odrywa się” od stosiny, zwęża się do krawędzi).

Sterówki: jednolicie czarne. Stosiny czarne, dudki białe. Wszystkie sterówki podobnej szerokości, skrajne są bardzo asymetryczne – chorągiewka zewnętrzna jest niezwykle wąska w stosunku do chorągiewki wewnętrznej.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: lotki i sterówki ptaków młodych są jednolicie brązowo-czarne, ciemne.

>>> Pióra ogromnych rozmiarów, o niezwykle masywnych stosinach, dudkach i chorągiewkach. Charakterystyczny, jasny, gęsty puch przynasadowy występujący na niemal wszystkich piórach.

Zdjęcia piór


 P-lotki dorosłego ptaka
 Sterówka (1. z lewej, uszkodzona) i S-lotki dorosłego ptaka
 Od lewej: pokrywa średnia i duża II-rz., dwie pokrywy I-rz., barkówka dorosłego ptaka

Zdjęcia skrzydeł i ogonów