Dorosły samiec

Jarząbek

Tetrastes bonasia

Rząd: Grzebiące (Galliformes)

Rodzina: Kurowate (Phasianidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: brązowoszare. Lotki P4-10 mają bladożółte chorągiewki zewnętrzne; najbardziej zewnętrzne P-lotki mają domieszkę koloru rudego. Chorągiewki zewnętrzne mają brązowoszare nasady i wierzchołki, a także na całej długości są poprzecinane brązowoszarymi, mniej lub bardziej wyraźnie zarysowanymi prążkami. Czasem lotka P3 ma trochę bladożółtego na chorągiewce zewnętrznej. Lotki P3-1 mają na krawędziach chorągiewek wewnętrznych, mniej więcej w górnej połowie długości, trochę nieregularnych, bladożółtych wzorów. Stosiny brązowe. Palce bardzo długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-3

● Emarginacja wewnętrzna: P10-4

S-lotki: brązowoszare. Płowo-rude, mozaikowate krawędzie chorągiewek zewnętrznych (czasem brak ich na najbardziej zewnętrznych P-lotkach). Na chorągiewkach zewnętrzny, głównie przy krawędziach, występują bladożółte prążki, o mniej lub bardziej regularnych kształtach. Wierzchołki mają blado-płowe obrzeżenia. Najbardziej wewnętrzne S-lotki mają obie chorągiewki płowo-rude, mozaikowate, z bladożółtymi prążkami i wierzchołkami, a także na chorągiewkach zewnętrznych przy wierzchołkach występują duże, nieregularne czarne plamy. Stosiny brązowe.

Sterówki: brązowoszare. Na obu chorągiewkach występuje mniej lub bardziej regularne, mozaikowate, blado-płowe prążkowanie. Prążki na chorągiewkach wewnętrznych nie sięgają nasad chorągiewek (a czasem niemal całe chorągiewki wewnętrzne są bez prążków); nasady są jednolicie szaro ubarwione. Sterówka T1 jest symetryczna, prążki sięgają nasad obu chorągiewek; na T1 może występować domieszka koloru rudego. Sterówki T3-8 posiadają wyraźny, czarny, szeroki pas przedkońcowy. Pas ten występuje również na T2, ale może być słabo wyrażony. Na T1 brak pasa. Białawe / bladożółte wierzchołki występują na wszystkich sterówkach. Stosiny ciemnobrązowe, czarniawe.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: pióra lotne piskląt są 2-3 razy mniejsze od piór dorosłych ptaków. Ubarwienie piór podobne, na sterówkach brak czarnego pasa przedkońcowego.

Zdjęcia piór


 P-lotki
 S-lotki
 Sterówki
 S-lotki i P-lotki
 Różne pióra pokrywowe
 Różne pióra okrywowe
 Lotki i sterówki

Zdjęcia skrzydeł i ogonów