Dorosły ptak

Grzywacz

Columba palumbus

Rząd: Gołębiowe (Columbiformes)

Rodzina: Gołębiowate (Columbidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: ciemnoszare, o trochę jaśniejszym odcieniu w dolnych częściach chorągiewek wewnętrznych, a na wewnętrznych P-lotkach również chorągiewki zewnętrzne są nieco rozjaśnione. Chorągiewki zewnętrzne posiadają wyraźne, białe krawędzie (na P10 krawędź ta jest słabiej widoczna i szara). Biała, dużo węższa krawędź występuje też na chorągiewkach wewnętrznych (choć nie zawsze jest widoczna i brak jej na P10). Biały puch przynasadowy, stosiny szare. Palce średnio długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-8

● Emarginacja wewnętrzna: P10-9

S-lotki: szare na obu chorągiewkach (przy czym chorągiewka zewnętrzna jest jaśniejsza od wewnętrznej). Wierzchołki piór ciemnoszare. Biała krawędź w górnej części chorągiewki zewnętrznej występuje na S1 (czasem też na S2), na następnych kilku lotkach jest szara, dalej zanika. Najbardziej wewnętrzne S-lotki szare, o brązowawym odcieniu. Puch przynasadowy biały, stosiny szare.

Sterówki: szare, nieznacznie rozjaśnione u nasad. Wierzchołki sterówek ciemnoszare (wręcz czarniawe), niewyraźnie odgraniczone od szarych nasad szerokim szaro-białym pasem. Puch przynasadowy biały, stosiny ciemnoszare. Od spodu sterówki ogólnie sprawiają wrażenie ciemniejszych, oprócz jasnego pasa, który jest niemal czysto biały.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: wierzchołki sterówek ptaków młodych są raczej zaokrąglone, a u dorosłych – „kwadratowe”, równo ścięte.

Zdjęcia piór


 P-lotki (brak p6)
 S-lotki
 Sterówki
 Sterówki od spodu

Zdjęcia skrzydeł i ogonów