Odmiana srebrna

Gołąbek diamentowy

Geopelia cuneata

Rząd: Gołębiowe (Columbiformes)

Rodzina: Gołębiowate (Columbidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: ceglastoczerwone. Ciemne, szarobrązowe wierzchołki lotek z wąskimi, jasnymi obrzeżeniami. Nasady chorągiewek wewnętrznych są rozjaśnione, zewnętrznych – jasnoszare. Szarobrązowa, słabo wyrażona krawędź chorągiewek zewnętrznych na lotkach P1-5. Lotki P6-10 mają całe chorągiewki zewnętrzne szarobrązowe z wąskimi jasnymi krawędziami w wyciętych częściach chorągiewek. Stosiny ciemnobrązowe, kontrastujące, palce krótkie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-6

● Emarginacja wewnętrzna: P10-7

S-lotki: jednolicie szare, z wąskimi, jasnymi krawędziami chorągiewek. Na najbardziej wewnętrznych S-lotkach przy wierzchołkach mogą występować białe, pojedyncze plamki.  Plamki te mają nieco nieregularny charakter, są też wyraźnie odcięte od tła ciemnoszarymi obrzeżeniami. Stosiny ciemnoszare, kontrastujące.

Sterówki: T1 jednolicie szara, z czarnym wierzchołkiem (szary stopniowo przechodzi w czerń). T2 z większym udziałem koloru czarnego, zwłaszcza na chorągiewce wewnętrznej. Na T3 występuje kolor biały, który obejmuje 1/3 długości pióra, przy wierzchołku, natomiast 2/3 długości obejmuje kolor szary. Na chorągiewce wewnętrznej, pod białym, występuje kolor czarny (w zmiennej ilości). Na tej sterówce wszystkie kolory są rozmyte, niewyraźnie odgraniczone. Sterówki T4-7 są białe w górnej połowie długości. Biały jest wyraźnie odgraniczony, pod skosem względem stosiny. W dolnej połowie sterówki są czarne na obu chorągiewkach, jedynie u samych nasad są szare (udział szarego maleje w kierunku sterówki T7). Stosiny czarniawe, białe w obrębie białych chorągiewek. Sterówki ogólnie długie i dość wąskie, malejące w kierunku zewnętrznym ogona (skrajna sterówka, dość krępa, jest o ponad połowę krótsza od centralnej).

Dymorfizm płciowy: brak.

Zdjęcia piór


 P-lotki (brak P9)
 S-lotki
 Sterówki
 Pokrywy nadogonowe i podogonowe
 Na górze alula i pokrywy pierwszego rzędu, na dole pokrywy drugiego rzędu duże, średnie i małe

Zdjęcia skrzydeł i ogonów