Dorosły samiec

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

Rząd: Dzięciołowe (Piciformes)

Rodzina: Dzięciołowate (Picidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: czarne. Na obu chorągiewkach występują przy ich krawędziach dość duże, wyraźne białe plamy, w liczbie 7-4 na chorągiewkę (z reguły jest ich więcej na chorągiewkach zewnętrznych). Na chorągiewce zewnętrznej p9 występują 1-2 białe plamy, a na P10 brak. Na chorągiewce wewnętrznej P10 występują 1-2 białe plamy. Plamy te sięgają stosin przy nasadach piór, a w kierunku ich wierzchołków stopniowo się od nich „odsuwają”. Plamy nie występują w częściach palczastych piór na chorągiewkach wewnętrznych. Stosiny czarne. Palce średniej długości.

● Emarginacja zewnętrzna: P8-5

● Emarginacja wewnętrzna: P10-5

S-lotki: czarne. Na obu chorągiewkach występują wyraźne, białe plamy, w liczbie od 6-5 na S-lotkach zewnętrznych do 1-2 na najbardziej wewnętrznych lotkach. Plamy te, idące wzdłuż krawędzi chorągiewek, sięgają stosin przy nasadach piór, a w kierunku ich wierzchołków stopniowo się od nich „odsuwają”. Plamy sięgają wierzchołków piór na zewnętrznych S-lotkach, a na najbardziej wewnętrznych lotkach stopniowo zmniejszają zasięg w kierunku nasad piór (aż do 1-2 plam przy samych nasadach). Stosiny czarne.

Sterówki: bardzo wytrzymałe, stosiny płaskie i twarde (zwłaszcza T1). Sterówki dość szerokie, zwężające się przy wierzchołkach. Sterówka T6 o około połowę krótsza od T5.

Sterówki czarne. Mogą mieć białe / rozjaśnione nasady chorągiewek wewnętrznych. T1 jednolicie czarne, T2 albo jednolicie czarne, albo z małą białą plamką na samym wierzchołku. T3 ma na obu chorągiewkach (bądź tylko na zewnętrznej) przy wierzchołku dużą, białą plamę o nieregularnym kształcie bądź pojedyncze, okrągłe plamy, albo też białe tło z kilkoma mniej lub bardziej regularnymi, czarnymi prążkami. T4-5 są w górnej połowie białe, a czarne wzory (prążkowania) są na nich bardzo zmienne (mniej lub bardziej regularne, o większym lub mniejszym zasięgu, sięgające lub niesięgające stosin, czy też zmienność w stylu: na chorągiewce zewnętrznej biały bez wzorów, a z rysunkiem na chorągiewkach wewnętrznych, etc.). Sterówka T6 jest cała czarna, albo z jedną/ dwoma drobnymi, białawymi plamkami przy wierzchołku, na chorągiewce zewnętrznej bądź na obu chorągiewkach.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: lotki ptaków młodych identyczne jak u dorosłych. Sterówki młodych również bardzo podobne; na sterówce T5 na chorągiewce zewnętrznej biały kolor graniczy z czarnym pod bardziej prostopadłym kątem względem stosiny, a u dorosłych kąt ten jest mniejszy, granica jest trochę bardziej równoległa względem stosiny.

Zdjęcia piór


 Lotki pierwszego i drugiego rzędu
 Sterówki
 Lotki i sterówki
 Najbardziej wewnętrzna s-lotka, pokrywy skrzydłowe i okrywa z podbrzusza

Zdjęcia skrzydeł i ogonów