Dorosły ptak

Dymówka

Hirundo rustica

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Jaskółkowate (Hirundinidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: jednolicie czarne, chorągiewki wewnętrzne przy krawędziach ciemnoszare. Chorągiewki zewnętrzne oraz wewnętrzne przy wierzchołkach intensywnie połyskują na niebiesko. Stosiny czarne. Pióra dość długie, o ostrych wierzchołkach.

● Emarginacje: brak.

S-lotki: jednolicie czarne, chorągiewki wewnętrzne przy krawędziach ciemnoszare. Chorągiewki zewnętrzne, a także wewnętrzne przy samych wierzchołkach połyskują na niebiesko. Stosiny czarne. Pióra dość krępe, zewnętrzne S-lotki z charakterystycznymi, „podwójnie wypukłymi” wierzchołkami.

Sterówki: jednolicie czarne. T2-6 na chorągiewkach wewnętrznych posiadają wyraźnie odgraniczone, białe plamy. Plama ta o okrągłym / owalnym kształcie występuje w 1/3 długości chorągiewki, przylega do krawędzi chorągiewki nieco się z nią zlewając i sięga stosiny pióra. Chorągiewki zewnętrzne i wewnętrzne przy wierzchołkach z niebieskim połyskiem. Stosiny czarne. Wierzchołek sterówki T5 nieco wydłużony i spiczasty, a T6 bardzo mocno wydłużony, wąski.

Dymorfizm płciowy: wąski wierzchołek sterówki T6 u samców jest mocniej wydłużony niż u samic.

Dymorfizm wiekowy: pióra ptaków młodych posiadają wąskie, białe obrzeżenia wierzchołków, a także mniej intensywny, zielonkawy połysk. Sterówki T5-6 bez wyraźnego, charakterystycznego dla ptaków dorosłych przedłużenia (ale nadal ogon ma kształt klinowaty – sterówki zewnętrzne są dłuższe od wewnętrznych).

Zdjęcia piór


 P-lotki młodego ptaka (nie w pełni wyrośnięte)
 S-lotki młodego ptaka
 Sterówki młodego ptaka (nie w pełni wyrośnięte)
 P-lotki: dorosłego ptaka (po lewej) i młodego (nie w pełni wyrośnięta)
 Połysk lotek: ptak dorosły (po lewej) i młody

Zdjęcia skrzydeł i ogonów