Dorosły samiec

Czyż

Spinus spinus

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Łuszczakowate (Fringillidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: ciemnoszare. Chorągiewki zewnętrzne posiadają wyraźne, jaskrawożółte nasady (P1-6), a także wąskie, żółto-zielone krawędzie (P1-8). Chorągiewki wewnętrzne u nasady są bladożółte. Kolor ten szeroko obejmuje nasadę, przeważnie nie sięgając stosiny pióra, a następnie przechodzi w zwężającą się ku wierzchołkowi, zanikającą, bladożółtą krawędź chorągiewki. Kolor bladożółty jest wyraźnie odgraniczony, ale na najbardziej zewnętrznych lotkach (P7-9) granica między żółtym a szarobrązowym staje się mniej wyraźna i płynna, strefa ta równomiernie się rozkłada na całą długość chorągiewek wewnętrznych wspomnianych piór. Stosiny ciemnoszare, palce krótkie.

● Emarginacja zewnętrzna: P8-7

● Emarginacja wewnętrzna: P9-7

S-lotki: ciemnoszare. Chorągiewki zewnętrzne posiadają jaskrawożółte, wyraźnie odgraniczone nasady. Na najbardziej wewnętrznych lotkach kolor jaskrawożółty jest zastępowany ciemnooliwkowym. Również na chorągiewkach zewnętrznych, przy wierzchołkach występują zielonożółte krawędzie, wyraźnie odcięte od ciemnoszarego pola. Krawędzie te są wąskie na zewnętrznych S-lotkach i rozszerzają się w kierunku wewnętrznych lotek, a na S8-9 obejmują całe wierzchołki chorągiewek zewnętrznych. Nasady chorągiewek wewnętrznych szeroko obejmuje kolor bladożółty, wyraźnie odgraniczony, nie sięgający stosiny. W połowie pióra przechodzi w zwężającą się ku wierzchołkowi, bladożółtą krawędź chorągiewki. Lotki S7-9 mają czarne wierzchołki chorągiewek wewnętrznych, a bladożółty kolor przy nasadach zastępowany jest szarym (bądź białym); granica szarego i czarnego jest rozmyta. Stosiny ciemnoszare.

Sterówki: T1 ciemnoszara, czarniawa. Zielono-żółta krawędź chorągiewki zewnętrznej oraz wąska, niewyraźna, szarożółta krawędź chorągiewki wewnętrznej. Sterówki T2-6 jaskrawe, cytrynowożółte na obu chorągiewkach. Wierzchołki ciemnoszare, wyraźnie odgraniczone od żółtego, występują na ostatniej 1/4 – 1/6 długości całego pióra. Zasięg ciemnoszarego na obu chorągiewkach jest podobny, jedynie na sterówce T6 z reguły niemal cała chorągiewka zewnętrzna jest ciemnoszara, a żółty występuje tylko u nasady chorągiewki. Sporadycznie u nasad chorągiewek zewnętrznych występuje szare zabarwienie (T2-3). Wszystkie stosiny ciemnobrązowe.

Dymorfizm płciowy: lotki samicy nie są tak intensywnie żółte, jak u dorosłego samca. Żółte nasady chorągiewek zewnętrznych są bledsze, bardziej stonowane, krawędzie tych chorągiewek są bladożółto-zielone. Na chorągiewkach wewnętrznych kolor bladożółty jest jeszcze bledszy, nasady tych chorągiewek są jasnoszaro-białe. Sterówki dorosłej samicy mają mniejszy udział koloru żółtego, większy ciemnoszarego. Kolor ciemnoszary obejmuje ostatnią 1/2 – 1/3 długości pióra. Kolor żółty jest nieco bledszy niż u dorosłego samca. Szare nasady chorągiewek zewnętrznych mogą występować na T2-5. Sterówka T6 u samicy ma właściwie całą chorągiewkę zewnętrzną ciemnoszarą, jedynie ze śladową ilością żółci u nasady. Chorągiewka wewnętrzna T6 jest ciemnoszara przy wierzchołku i wzdłuż stosiny, bladożółta w pozostałej części, przy czym proporcje ciemnoszarego i żółtego mogą być bardzo różne. Sterówka T1 u samicy wygląda podobnie jak u samca, ale jest nieco jaśniejsza (ciemnoszara, a u samca niemal czarna).

Dymorfizm wiekowy: lotki młodych samców i samic wyglądają podobnie jak u dorosłej samicy. Sterówki ptaków młodych mają zaostrzone wierzchołki, u dorosłych są one nieco zaokrąglone. Młoda samica ma sterówki bardziej szare i stonowane od dorosłej samicy; kolor ciemnoszary może obejmować 2/3 długości piór od wierzchołka; sterówka T6 jest właściwie cała ciemnoszara, rozjaśniona tylko wzdłuż krawędzi chorągiewki wewnętrznej. Sterówki młodych samców nieco przypominają sterówki dorosłych samic; w porównaniu z dorosłymi samcami mają większy udział koloru ciemnoszarego, który klinowato, wzdłuż stosiny, wcina się w chorągiewki wewnętrzne sterówek.

Zdjęcia piór


 P-lotki młodego samca
 S-lotki młodego samca
 Sterówki młodego samca
 Sterówka młodej samicy (1. z lewej) i lotki młodych ptaków

Zdjęcia skrzydeł i ogonów