Dorosły ptak

Czeczotka zwyczajna

Acanthis flammea

Rząd: Wróblowe (Passeriformes)

Rodzina: Łuszczakowate (Fringillidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: brązowoszare, ciemne. Nieznacznie rozjaśnione wzdłuż krawędzi chorągiewek wewnętrznych. Jasnopłowe, wąskie krawędzie chorągiewek zewnętrznych. Krawędzie te w przypadku wewnętrznych P-lotek przechodzą w kolor jasnoszary w kierunku nasad chorągiewek, a na P9 krawędź występuje tylko w górnej połowie chorągiewki. Białawe, nieco rozmyte obrzeżenia wierzchołków lotek. Stosiny ciemnobrązowe, palce dość krótkie.

● Emarginacja zewnętrzna: P8-6

● Emarginacja wewnętrzna: P9-6

S-lotki: brązowoszare, ciemne. Nieznacznie rozjaśnione wzdłuż krawędzi chorągiewek wewnętrznych. Jasnopłowe krawędzie chorągiewek zewnętrznych występują od około połowy długości chorągiewki, w przypadku S-lotek zewnętrznych (od S1) kończą się poniżej wierzchołków piór, a w przypadku wewnętrznych (do S6) bardzo wąsko przechodzą w białawe, nieco rozmyte wierzchołki piór. Krawędzie te w przypadku lotek S7-9 są szersze i płynnie przechodzą w wyraźne, białe wierzchołki chorągiewek zewnętrznych, a chorągiewki wewnętrzne tych lotek posiadają idące od wierzchołków stosin wąskie, jasnopłowe krawędzie. Stosiny ciemnobrązowe.

Sterówki: brązowoszare, ciemne. Wąskie, jasnopłowe krawędzie chorągiewek zewnętrznych (wyraźniejsze na T1, zanikające w kierunku nasady pióra na T6) oraz wąskie, białawe krawędzie chorągiewek wewnętrznych (najwyraźniejsza na T6). Stosiny ciemnobrązowe.

Dymorfizm płciowy: brak.

Dymorfizm wiekowy: lotki ptaków młodych są jaśniejsze, słabiej wybarwione, z bardziej płowymi wierzchołkami (u dorosłych wierzchołki lotek białawe). Sterówki ptaków młodych zaostrzone, ptaków dorosłych raczej zaokrąglone.

Zdjęcia piór


 P-lotki, dorosła samica
 S-lotki, dorosła samica
 Sterówki, dorosła samica
 Pokrywy podogonowe i nadogonowe, dorosła samica
 Pokrywy II-rz, I-rz, alula i pokrywa karpalna, dorosła samica

Zdjęcia skrzydeł i ogonów


 Skrzydło dorosłego ptaka
 Ogon dorosłego ptaka