Dorosły ptak

Czajka

Vanellus vanellus

Rząd: Siewkowe (Charadriiformes)

Rodzina: Sieweczkowate (Charadriidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: czarne, białe u nasad chorągiewek wewnętrznych. Wierzchołki na lotkach P10-8 charakterystycznie zwężone, brudnobiałe, przyciemnione przy krawędziach. Lotka P7 przy wierzchołku może być nieco rozjaśniona na chorągiewce zewnętrznej. Stosiny czarne, białe u nasad i w obrębie białych części wierzchołków. Palce krótkie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-7

● Emarginacja wewnętrzna: P10-8

S-lotki: czarne z białymi, wyraźnie odgraniczonymi nasadami chorągiewek wewnętrznych, niewiele bieli u nasad chorągiewek zewnęrznych. Najbardziej wewnętrzne S-lotki ciemnobrązowe z zielonym połyskiem i zmniejszającym się udziałem koloru białego. Stosiny czarne, białe u samych nasad, a na wewnętrznych S-lotkach są ciemnobrązowe.

Sterówki: białe w dolnej połowie, czarne w górnej. Zasięg białego zwiększa się w kierunku sterówek zewnętrznych – czasem T6 może być całkowicie biała, albo ma w pobliżu wierzchołka czarną plamę na chorągiewce wewnętrznej (ewentualnie na obu chorągiewkach). Białe, wyraźnie odgraniczone wierzchołki piór. Na granicy czerni i bieli może występować płowe zabarwienie. Sterówki mogą posiadać czarne zabarwienie u nasad chorągiewek zewnętrznych. Stosiny białe, czarne w obrębie czarnych pól na chorągiewkach.

Dymorfizm płciowy: samce posiadają lotki czarne, samice czarno-brązowe. Wierzchołek lotki P10 jest czyściej biały u samca, u samicy brudnobiały z ciemnym obrzeżeniem.

Dymyrfizm wiekowy: Pióra ptaków młodych są ciemnobrązowe. Lotka P10 węższa, ostrzejsza. Młode samice mają więcej bieli na chorągiewce zewnętrznej P10 i szersze, ciemne obrzeżenie wierzchołka chorągiewki wewnętrznej.

Zdjęcia piór


 P-lotki (różne ptaki)
 P-lotki (różne ptaki)
 S-lotki (różne ptaki)
 S-lotki (różne ptaki)
 Najbardziej wewnętrzne s-lotki (dwie z prawej) i barkówki (różne ptaki)
 Sterówki (różne ptaki)
 Sterówki (różne ptaki)

Zdjęcia skrzydeł i ogonów


 Skrzydło samicy