Dorosły samiec

Cietrzew

Tetrao tetrix

Rząd: Grzebiące (Galliformes)

Rodzina: Kurowate (Phasianidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: ciemne, czarno-brązowe. Lotki P1-3 są w połowie białe, na obu chorągiewkach, a granica białego i ciemnego jest bardzo wyraźna. Biel na lotce P4 może sięgać do połowy obu chorągiewek, ale nie zawsze występuje na chorągiewce zewnętrznej. Lotka P5 z białym na chorągiewce wewnętrznej, sięgającym maksymalnie do połowy chorągiewki, u P6 najwyżej niewielka biała plama u nasady chorągiewki wewnętrznej. Chorągiewki zewnętrzne u palczastych lotek są nieco rozjaśnione / jasno plamkowane. Stosiny jasnobrązowe, ciemniejsze przy wierzchołkach. Lotki zewnętrzne mocno zagięte do dołu, palce bardzo długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-4

● Emarginacja wewnętrzna: P10-5

S-lotki: ciemne, czarno-brązowe w górnej połowie, w dolnej połowie białe, granica kolorów wyraźna. Najbardziej wewnętrzne S-lotki mają większy udział ciemnego zabarwienia. Może występować wąskie, białe obrzeżenie / nieregularne plamkowanie krawędzi chorągiewek zewnętrznych i wierzchołków piór. Stosiny ciemne, bielejące ku nasadom.

Sterówki: jednolicie czarne chorągiewki i stosiny, sporadycznie nasady chorągiewek mogą mieć niewielki udział bieli. Środkowe sterówki stosunkowo krótkie i szerokie, wierzchołki o „kwadratowym” kształcie. Kolejne sterówki stopniowo się wydłużają. Zewnętrzne sterówki (T9-6) silnie wydłużone i lirowato wygięte.

Dymorfizm płciowy: dość wyraźny; pióra samicy nieco mniejsze niż samca.

P-lotki podobne, ciemnobrązowe, o mniejszym udziale koloru białego (zasięg na poszczególnych piórach i w całym skrzydle). Na chorągiewkach zewnętrznych u lotek palczastych oraz przy krawędziach chorągiewek wewnętrznych u lotek wewnętrznych występują jasnopłowe plamkowania. P-lotki posiadają również wąskie, wyraźne płowe wierzchołki (jeśli nie są wytarte).

S-lotki samic także o podobnym do piór samców układzie bieli i ciemnego brązu (udział bieli jest nieco mniejszy), dodatkowo posiadają nieregularne, jasnopłowe do pomarańczowych plamkowania / prążkowania w obrębie ciemnobrązowego koloru, na obu chorągiewkach (głównie przy krawędziach, ale mogą sięgać do stosin), a także wyraźne, białe wierzchołki.

Sterówki samic ciemnobrązowe, z mniej lub bardziej regularnym, pomarańczowym prążkowaniem obu chorągiewek, przechodzącym w kolor biały przy samych wierzchołkach sterówek. Nasady chorągiewek wewnętrznych mogą być jednolite, bez prążków. Sterówki centralne stosunkowo krótkie, szerokie i z „kwadratowymi” wierzchołkami, kolejne sterówki stopniowo się wydłużają, ale nigdy nie są tak długie i lirowato wygięte jak u samców.

Dymorfizm wiekowy: ptaki w pierwszej szacie mają sterówki krótsze i dużo węższe od sterówek ptaków dorosłych; brązowe z czarnym, nieregularnym prążkowaniem. Lotki również krótkie, brązowe z wąskimi, czarnymi prążkami. Ptaki w trakcie wzrostu przepierzają się do drugiej szaty, która jest bardzo podobna do szaty dorosłych samic. Samce w kolejnej szacie są podobne do dorosłych samców; wierzchołki sterówek mają płowo obrzeżone, skrajne sterówki mniej lirowato wygięte, a lotki mają drobno, jasno nakrapiane na krawędziach chorągiewek.

Zdjęcia piór


 P-lotki samców (trzy z lewej) i samic
 S-lotki samic
 S-lotki samic i samców
 Sterówki samic i "lira" samca
 Sterówki dorosłych samców

Zdjęcia skrzydeł i ogonów