Dorosły ptak

Bielik zwyczajny

Haliaeetus albicilla

Rząd: Szponiaste (Accipitriformes)

Rodzina: Jastrzębiowate (Accipitridae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: brązowe na obu chorągiewkach, w częściach palczastych nieznacznie bardziej ciemnobrązowe. Nasady obu chorągiewek białe, dość wyraźnie odgraniczone od brązowego. Stosiny białe, od połowy długości stopniowo ciemniejące, a przy samym wierzchołku tego samego koloru, co chorągiewki. Palce długie.

● Emarginacja zewnętrzna: P9-4

● Emarginacja wewnętrzna: P10-4

S-lotki: brązowe na obu chorągiewkach, nasady chorągiewek białe. Stosiny białe, stopniowo ciemniejące, a przy wierzchołku tego samego koloru, co chorągiewki.

Sterówki: białe, przy nasadach chorągiewek brązowo zabarwione, a same nasady piór białe. Brązowe zabarwienie ma charakter nieregularnych, ale wyraźnie odgraniczonych od białego plam. Czasem brązowy może sięgać aż do połowy długości pióra. Stosiny całe białe.

Dymorfizm płciowy: pióra samic są nieco większe niż samców.

Dymorfizm wiekowy: lotki ptaków młodych o nieco innym, ciemniejszym odcieniu; czasami posiadają białe, nieregularne plamy (głównie na chorągiewkach wewnętrznych) niewystępujące u ptaków dorosłych. Sterówki ptaków młodych mają znacznie większy udział brązowego koloru – przeważnie chorągiewki zewnętrzne są niemal całe brązowe, a chorągiewki wewnętrzne są białe, z brązowym zabarwieniem przy nasadzie pióra, przy jego wierzchołku, czasem też przy krawędzi pióra. Biały kolor nie musi być czysty, może być „przybrudzony” brązowym odcieniem. Stosina również może być gdzieniegdzie zabarwiona na brązowo.

Zdjęcia piór


 Lotki pierwszego rzędu (po lewej młode ptaki, po prawej dorosłe)
 Pióra ptaków dorosłych, od lewej: sterówka, dwie lotki drugiego rzędu, barkówka i alula

Zdjęcia skrzydeł i ogonów