Dorosły ptak

Aleksandretta obrożna

Psittacula krameri

Rząd: Papugowe (Psittaciformes)

Rodzina: Papugi wschodnie (Psittaculidae)

Opis piór Jak czytać opisy piór?


P-lotki: chorągiewki zewnętrzne całe zielone, natomiast wewnętrzne są zielone przy wierzchołkach i wzdłuż stosiny, przy czym zieleń nie sięga nasad chorągiewek. Pozostała część chorągiewek wewnętrznych jest ciemnoszara. Kilka najbardziej zewnętrznych P-lotek posiada wąskie, wyraźne, bladożółte obrzeżenia chorągiewek zewnętrznych. P-lotki posiadają też bardzo wąskie, jasne krawędzie chorągiewek wewnętrznych i obrzeżenia wierzchołków. Stosiny czarniawe. Emarginacje na kilku najbardziej zewnętrzny P-lotkach bardzo słabo wyrażone. Palce średnio długie.

S-lotki: chorągiewki zewnętrzne całe zielone, natomiast wewnętrzne są zielone tylko wzdłuż stosiny, przy czym zieleń nie sięga nasad chorągiewek. Pozostała część chorągiewek wewnętrznych jest ciemnoszara. Bardzo wąskie, blade wierzchołki piór. Najbardziej wewnętrzne S-lotki są zielono-żółte, a kolor ciemnoszary jest zastępowany bladożółtym. Stosiny czarniawe.

Sterówki: chorągiewki zewnętrzne zielono-żółte, przechodzące w kolor turkusowy w kierunku sterówek centralnych (ale nasady piór pozostają przynajmniej z domieszką zielono-żółtego).  Chorągiewki wewnętrzne całe zielono-żółte na wszystkich piórach, oprócz sterówek centralnych, które są symetryczne (obie chorągiewki są turkusowe).

Zdjęcia piór


 Dwie s-lotki, trzy p-lotki i sterówka

Zdjęcia skrzydeł i ogonów